Mở công ty/ đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu cần phải lưu ý

Có thể nói quyền tự do kinh doanh đặc biệt trong xuất nhập khẩu ngày càng được nâng cao vai trò. Tuy nhiên thực tế dù được pháp luật thừa nhận cấp phép.

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa dễ dàng hơn. Tuy nhiên việc Mở công ty/ đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu cần phải lưu ý những gì? Là băn khoăn của nhiều người.

Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là gì?

Căn cứ pháp lý tại luật Thương mại 2005. Đã nêu kinh doanh Xuất khẩu, Nhập khẩu là hai hình thức trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế (Hoạt động ngoại thương).

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý khi quan tâm đến Mở công ty/ đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP
  • Luật Quản lý ngoại thương 2017.
Các sản phẩm công ty bạn nhập khẩu từ nước ngoài đều phải thực hiện công bố thì mới được phép lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam.

Mở công ty/ đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu cần phải lưu ý những gì?

Như đã nêu bản chất của hoạt động ngoại thương, cũng như hoạt động xuất nhập khẩu việc Mở công ty/đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu là cần thiết. Tuy nhiên cầm tìm hiểu quy định pháp luật đặc biệt là các thủ tục pháp luật do đó:

  • Xuất nhập khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh mà xuất nhập khẩu là “phương thức” hoạt động. Do đó cần chú ý và đặc biệt liên quan đến loại thuế là “thuế xuất nhập khẩu” tại giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với mặt hành cấm xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hóa do chính phủ ban hành tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP. Do đó doanh nghiệp cần đối chiếu hàng hóa dự định kinh doanh. Ngoài ra các mặt hàng cần xin CFS – Giấy chứng nhận lưu hành tự do.
  • Doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép. Căn cứ vào những điều kiện do Chính Phủ ban hành phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, điều kiện.
  • Ngoài ra việc thành lập công ty/ đại lý xuất nhập khẩu cũng tương tự như việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp mà Việt Tín đã chia sẻ qua các bài viết.

Trên đây là bài viết về việc: Mở công ty/đại lý phân phối hàng hoá nhập khẩu cần phải lưu ý những gì? Có thể nói việc thực hiện không quá khó tuy nhiên doanh nghiệp cần quan tâm đến các lưu ý trên.