TUYỂN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

Hiện nay ngoài việc Đào tạo kiến thức đi từ cơ bản – chuyên sâu từ A-Z cho 

  1. Đối tượng: Sinh viên năm 3,4 khối kinh tế, quản trị, người trái ngành, công ty làm xuất nhập khẩu

  2. Trung tâm Đào tạo AZ còn kinh doanh trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu và muốn tuyển Đại lý có cùng mong muốn cộng tác trong kinh doanh XNK

Mọi thông tin liên hệ vui lòng liên hệ: 0972.002.669